Nagradna igra

PRAVILA IN POGOJI SPLETNE NAGRADNE IGRE Zlatarnica.si:

Iščemo pepelko in njenega princa

 

 

     

Dragi bodoči mladoporočenci, 


v Zlatarnici iščemo pepelko in njenega princa, s točno določenimi velikostmi in sicer bodočo nevesto z velikostjo prstanca na levi roki 51 in njenega izbranca z velikostjo 63. Če ocenjujeta, da sta prav vidva »pravi par«, ki ga iščemo, se do 03.05.2017 oglasita v naši poslovalnici na Ljubljanski cesta 90 v Domžalah, kjer bosta pomerila prstana. V kolikor vama bosta prstana res prav, bosta izpolnila nagradni kupon in ga oddala v naš bobenček.

Kupon vam bo izročila prodajalka, v kolikor bo ugotovljeno, da vama velikosti prstana res ustrezata.

 

Med vsemi pravilno izpolnjenimi nagradnimi kuponi, bomo opravili žreb najkasneje 5. maja 2017 in njuno ime objavili na naši spletni stran www.zlatarnica.si in na Facebook strani www.facebook.com/Zlatarnica.

    

 
Pogoji sodelovanja v nagradni igri:
- Organizator nagradne igre je podjetje Zlatarnica d.o.o., Ljubljanska cesta 90, 1230 Domžale, v nadaljevanju "Organizator".
- Nagradna igra poteka od 13.03.2017 do vključno 03.05.2017.
- V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, pri katerih je bilo ugotovljeno, da imajo prave velikosti prstancev na levi roki, ki ga iščemo in pravilno izpolnili nagradni kuponček, ki so ga odvrgli v bobenček, shranjen pri organizatorju organizatorju nagradne igre.
- Nagradna igra vključuje par poročnih prstanov z jekla v skupni vrednosti 252,00 €.
- Organizator bo med vsemi nagradnimi kuponi opravil žreb najkasneje 05.05.2017 in njuno ime objavil na spletni strani in portalu Facebook. Rezultati žrebanja so dokončni – pritožbe niso možne.  Nagrajenec iz naslova nagradne igre ne more zoper organizatorja uveljavljati nobenega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade ipd.).
- Če organizator utemeljeno sklepa, da so posredovani podatki neresnični ali je kuponček ne pravilno oz. ne popolno izpolnjen, si pridružuje pravico, da prijavo izloči, to zavede v zapisnik in z žrebom izbere drugega nagrajenca.
- Izžrebanec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti, nagrado pa bo po predhodnem dogovoru prevzel pri organizatorju nagradne igre. Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom. Organizator pa bo za potrebe promocijskega materiala ob prevzemu s parom naredila tudi eno fotografijo.
- Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na druge osebe, menjava nagrade ni mogoča.
- Če nagrajenec ne prevzame nagrade oz. se ne dogovori z organizatorjem za prevzem v roku 30 dni od razglasitve nagrajenca, se le-te ne podeli.
- Dohodnino za prejeto nagrado krije organizator nagradne igre v okviru vrednosti nagrade, morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade.
- Podatki, pridobljeni v okviru nagradne igre, se bodo shranjevali v skladu z 73. Členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Udeleženec nagradne igre s podpisom kupona soglaša, da organizator uporablja podatke v svojih zbirkah, za statistično obdelavo, za pisno in elektronsko obveščanje, pošiljanje ponudb, ter promocijskega materiala.
- Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. Udeležence nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal preko spletne strani in preko družabnega omrežja Facebook.

 

Vabljena, da nas obiščeta in z malo sreče bosta morda prav vidva osvojila prelepa poročna prstana. 

 

Poročni prstani oziroma vsa naša poročna ponudba vam je na voljo >> tukaj  <<